Bez tytułu | No title

(część projektu Może jeszcze coś zobaczysz |

part of the Perhaps you will see more))

 

2009-2016

 

ołówek, maszyna do pisania, kalkotekst |

pencil, typing machine