Justyna Mędrala

 

ur. 16.09.1988 r. w Krakowie

 

 

Wystawy indywidualne

 

2018 – „Lecz nadchodzi chwila, gdy otwierają się nasze oczy i widzimy", Elementarz dla mieszkańców miast, Kraków 

 

2017 – „Maszyna była pod wrażeniem, że sama na siebie spadła", Bunkier Sztuki, Kraków

 

2016 – „Destrukcyjne tendencje", ARISTOI, Kraków

2014 – „Krew, morze”, Galeria AS, Kraków


 

Wystawy grupowe

 

2018 – „Zwierzęta domowe", Bunkier Sztuki, Kraków

 

2017 – „Flow / Powrót suma", Księgarnia/Wystawa, Kraków

 

2016 – „12. Konkurs Gepperta", BWA Wrocław


2016 – „Niesamoświadome", międzynarodowa wystawa sztuki, obiektów muzealnych i interwencji kuratorskich w przestrzeniach Muzeum Archeologicznego
             w Krakowie


2015 – „Walter Koschatzky Kunst-Preis”, Museum of Modern Art MuMoK w Wiedniu, Austria

2015 – „Mocne stąpanie po ziemi”, wystawa w ramach projektu „Rezerwat”, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Katowice

2015 – „Mocne stąpanie po ziemi”, wystawa w ramach projektu „Rezerwat”, Galeria Miejska BWA w Tarnowie

2015 – „Triennale Młodych we Lwowie”, Muzeum Idei, Lwów, Ukraina; Kongres „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego”

2015 – „To, co jest i co nam się wydaje, że jest”, Galeria Szara w Cieszynie

2014 - „7 Ogólnopolskie Triennale Młodych w Orońsku”, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

2013 – Najlepsze Dyplomy ASP w Krakowie, Pałac Sztuki TPSP w Krakowie, Kraków

2013 – Wystawa rysunków, KRAKERS Gallery Weekend, Galeria ERSATZ, Kraków

2012 - „Lektura obowiązkowa”, wystawa książek artystycznych, BWA Sokół w Nowym SączuNagrody

 

2016 – Wyróżnienie, 12. Konkurs Gepperta, BWA Wrocław

2015 – Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie rysunkowym „Walter Koschatzky Kunst-Preis”, Museum Moderner Kunst w Wiedniu, Austria

2014 – „Talenty Trójki 2014”, nagroda główna w kategorii „sztuki wizualne”, Polskie Radio Trójka

 

2008 – Stypendium Artystyczne Polskiego Funduszu Humanitarnego we Francji

2007 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce
 
2007 – „Dolina Kreatywna”, druga nagroda w kategorii „sztuki wizualne”, Telewizja Polska S.A

 

 

ENG

 

Justyna Mędrala

 

b. in 1988. Krakow, Poland

 

 

Education

 

2013-2018 – PhD studies at the Academy of Fine Arts in Krakow ( drawing, sculpting, installations)

 

2013 – a graduate of the Faculty of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Krakow.  

            (diploma in Digital Imaging Laboratory)

 

 

Individual exhibitions

 

2018 – "And the time comes when our eyes are open and we see", Elementarz dla mieszkancow miast Gallery, Krakow, Poland;

 

2017 – “The Machine Was So Impressed It Collapsed Unto Itself”, Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art in Krakow, Poland;

 

2016 – “Destructive tendencies”, ARISTOI Gallery, Krakow, Poland;

 

2014 – "Blood, Sea", AS Gallery, Krakow, Poland;

 

2013 – Exhibition of drawings, KRAKERS Gallery Weekend, ERSATZ Gallery, Krakow, Poland;

 

 

Group exhibitions

 

2018 – "Domestic animals", Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art, Krakow, Poland;

 

2017 – “Flow/Return of the Catfish”, Razem Pamoja Foundation, Księgarnia/Wystawa Gallery in Krakow, Poland;

 

2016 – 12th Geppert’s Contest Exhibition, Gallery of Contemporary Art in Wroclaw, Poland

 

2016 – “Niesamoswiadome”, International Exhibition in Archeological Museum in Krakow; Poland;

 

2015 – "Walter Koschatzky Kunst-Preis", the Museum of Modern Art MUMOK in Vienna, Austria;

 

2015 – "Strong treading on the ground" exhibition in BWA Contemporary Art Gallery Katowice, Poland;

 

2015 – "Strong treading on the ground" – “Before dawn repository” artwork, the Municipal Gallery BWA in Tarnow, Poland;

 

2015 – "Triennial of the Young in Lvov", the Museum of Ideas, Lvov, Ukraine; Congress "Culture for the Eastern Partnership"

 

2015 – "This is what it is and what we think it is," Gray Gallery in Cieszyn, Poland;

 

2014 – "7th National Triennial of the Young in Orońsko" Polish Centre  of sculpture, Poland;

 

2013 – Best Diplomas of the Academy of Fine Arts in Krakow, TPSP Palace of the Art, Krakow, Poland;

 

2012 – "Volumes, books and booklets", an exhibition of art books, the National Museum in Krakow, Poland;

 

2012 – "Mandatory reading", an exhibition of art books, BWA Sokol in Nowy Sacz, Poland;

 

 

Awards

 

2016 – Award in the nation competition of 12th Geppert’s Contest, Gallery of Contemporary Art in Wroclaw, Poland;

 

2016 – Participation in “Sejsmograf” project for Europeans Curators and Artists, organized by Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art in Krakow, Poland;

 

2015 – Distinction Award in the International Competition "Walter Koschatzky Kunst-Preis" Museum Moderner Kunst in Vienna, Austria;

 

2014 – "Talenty Trojki 2014", main prize in the national competition in the category of "visual arts", Polish Radio Trójka, Poland;

 

2010 – Distinction Award in a national competition for comics "The battle of Grunwald" Wawel Castle, Poland;

 

2008 – Polish Artistic Scholarship of Humanitarian Fund in France;

 

2007 – Scholarship of the Minister of Culture and National Heritage in Poland;

 

2007 – “Dolina Kreatywna”, the second prize in a nationwide scholarship competition in the category of "visual arts", Polish Television, Poland

 

 

 

 

 

FOR ENGLISH SCROLL DOWN