Bulion  | The Broth

 

Wystawa Niesamoświadome

w Muzeum Archeologicznym w Krakowie

 

2016

 

ołówek, ksero, kostki rosołowe | pencil, printer, stock cube