Destrukcyjne tendencje  | Destructive tendencies

 

curator: Wojciech Szymański

 

Aristoi, Kraków | Aristoi Gallery of Art, Krakow

 

2016

 

mydło | soap