Król Powietrza | King of the air

 

2018

 

materiały | materials: mydło

 

 

dokumentacja procesu powstawania dzieła | photo documentation from the process

Król powietrza | 2018 | mydło | 800x200 cm / King of the air | 2018 | soap | 800x200 cm