Lecz nadchodzi chwila, gdy otwierają się nasze oczy i widzimy  | But the time comes, when our eyes are open and we see

 

curator: Martyna Nowicka

 

Elementarz dla mieszkańców miast, Kraków | Elementarz dla mieszkańców miast Gallery, Krakow

 

2018

 

materiały | materials: motyle, sól, drewno, grafit, wosk pszczeli, światło, ciasta, ludzie | butterflies, salt, timber, graphite beeswax, light, cakes, visitors

 

photo: Grzegorz Mart, Studio Filmlove

 

 

Project's description soon

pure graphite, beeswax, table made in Shou Sugi Ban technique